| |

Provincie ziet geen mogelijkheid om Drukkerijmuseum in Meppel structureel financieel te steunen

Meppel – De provincie trekt geen geld uit om het Drukkerijmuseum in Meppel te helpen. De provincie vindt dat de gemeente ‘primair verantwoordelijk’ is.

Dat antwoordt het bestuur van de provincie op vragen van de BBB. De grootste partij in Drenthe vindt dat het Drukkerijmuseum recht heeft op provinciale subsidie. Het museum zit in de financiële problemen, omdat de kosten zijn gestegen. De gemeente wil de jaarlijkse subsidie van 26.000 euro niet verhogen. De subsidie wordt al 15 jaar gegeven, maar is niet mee verhoogd met de stijgende kosten.

“Op basis van ons huidig museumbeleid zien wij geen mogelijkheden om het Drukkerijmuseum een (structurele) subsidie te geven om de tekorten op te vangen”, schrijft de provincie. Wel zegt de provincie zich zorgen te maken. Dat geldt niet alleen voor het Drukkerijmuseum.

48 kleine musea

“Wij zien dat meerdere musea in Drenthe moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Oorzaak hiervan is onder andere de coronaperiode, de achterblijvende bezoekersaantallen na corona en de stijgende energielasten en vaste kosten. Dat is zorgelijk voor de toeristische en culturele sector in Drenthe.”

De provincie beidt financiële steun aan zes grote musea. Daarnaast zijn er 48 kleine musea in Drenthe. Die worden ondersteund via het Platform Drentse Musea, dat weer gesubsidieerd wordt door de provincie. Ook heeft de provincie twee regelingen voor kleine musea. Die zijn bedoeld om de museumregistratie te financieren en voor een bijdrage om te vernieuwen. “Mocht er collectief wat nodig zijn om de kleine musea te ondersteunen, dan kijken wij hier graag samen naar met het Platform Drentse Musea en de gemeenten.”

Wel zegt de provincie in gesprek te willen met de gemeente Meppel om te kijken wat er nodig is.

Tekst & Foto: Stefan Klomp