Een libelle is meer dan een libel Drenthe

Drenthe – Je ziet tijdens je wandeling een libel. “Ah een libel”, denk je dan. Maar wist u dat er in Nederland wel 70 soorten zijn? Dat komt ook omdat Nederland veel ondiep water heeft. Mede ontstaan door de veenwinning. Interessant voor de libel omdat ze voor de voortplanting afhankelijk zijn van water, juist ondiepe sloten en plassen. De libel brengt het grootste deel van zijn leven onder water door. Het zijn rovers onder en boven water. De libel, het imago, die wij zien is feitelijk het eindstadium dat zorgt voor voortplanting en verspreiding van de soort. Die laatste fase duurt van 2 weken tot 2 maanden en bij de sommige winterjuffers 9 maanden, want die overwinteren. De meest kwetsbare periode van het leven van een libel is die van het “uitsluipen” uit het water. Bij elke groeifase vervellen ze soms van 9 tot 17 keer. Als ze die laatste vervelling van larve naar imago overleven, dan wordt het de libel zoals wij die kennen. Erik Jan Feenstra legde er een paar vast op foto tijdens een van zijn wandelingen.

Foto Erik Jan Feenstra – RTV Meppel.nl