Sociaal Ombudsvrouw op afspraak bereikbaar Meppel

Meppel – Bij sociaal ombudsvrouw Jozien Schrale kunt u terecht met vragen en zorgen over de uitvoering van zorg en ondersteuning door de gemeente.
De sociaal ombudsvrouw
• registreert uw vragen, wensen, zorgen, ervaringen en knelpunten
• biedt een luisterend oor en verkent met u de knelpunten en uw probleem
• helpt u met het vinden van een passende oplossing en biedt daarbij waar mogelijk ondersteuning
• informeert en adviseert u over mogelijkheden van cliëntondersteuning, begeleiding, klachten, bezwaar- en beroepsprocedures
Mevrouw Schrale houdt elke tweede en vierde woensdag van de maand spreekuur in Meppel. Via telefoon 06-4685 7035 kunt u een afspraak maken. Als de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken met uw naam en telefoonnummer. De sociaal ombudsvrouw belt u binnen vijf werkdagen terug. Mailen kan ook: ombudsvrouw@meppel.nl

RTV Meppel.nl