Zijn er in uw omgeving bloemrijke bermen?

Bermen bestrijken een enorme oppervlakte en als deze op een goede, natuurvriendelijke manier worden beheerd is dit leefgebied voor veel planten en dieren. Bermen worden echter gemaaid en dat is nodig ook om de bloemrijkdom te houden. De manier van maaien bepaalt of en hoe waardevol bermen zijn. De Vlinderstichting heeft nu een stimuleringsprijs in het leven geroepen: BovensteBesteBermbeheerder. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig.De Vlinderstichting wil graag weten waar dat is, wat het effect ervan is en hoe hierover gecommuniceerd wordt met de inwoners. Zijn ze goed bezig en vindt u dat dat best eens gezegd mag worden? Nomineer deze organisatie, instantie of persoon voor de eretitel BovensteBesteBermbeheerder 2020. Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar vooral goed voor de biodiversiteit. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. U kunt uw inzending indienen via de website van De Vlinderstichting tot 5 juli 2020

Foto Kars Veling & RTV Meppel.nl