Werkzaamheden Ceintuurbaan in Meppel

Meppel РTot medio december wordt gewerkt aan de vervanging van de Ceintuurbaanbrug en een daaronder gelegen rioolzinker. Doorgaand verkeer kan geen gebruik maken van de Ceintuurbaan. Omleidingsroutes: meppel.nl/ceintuurbaan, aangepaste busroutes: OV9292.nl

RTV Meppel.nl