Welzijn mensenwerk en politie samen de dorpen in Westerveld

Nu de dorpshuizen en inlooplocaties nog grotendeels dicht zijn, stappen sociaal werkers van Welzijn MensenWerk en wijkagenten wekelijks op de fiets in Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord, Nijensleek, Havelte, Uffelte en Darp. Door inwoners op te zoeken en in gesprek te gaan, ontstaat vroegtijdig inzicht in problemen zoals eenzaamheid en armoede. ‘’Het vaker samen op pad gaan is geboren vanuit de coronacrisis, maar wat mij betreft blijven we dit doen’’, zo concludeert wijkagent Kevin van der Waard. ‘’Het is fijn om zo in de wijk aanwezig te zijn.’Sociaal werker Henk van der Meer is blij met de samenwerking met de politie: ‘’We willen beiden zichtbaar zijn voor inwoners en weten wat er leeft.” Het inloopspreekuur in het dorpshuis Wilhelminaoord is hervat: iedere woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur met sociaal werker Henk van der Meer. In Vledder is het inloopspreekuur bij Naobuur van 15.00-16.00 uur in aanwezigheid van wijkagent Kevin van der Waard. Voor vragen, ondersteuning of een luisterend oor, Welzijn MensenWerk ma t/m vr via tel. 085 – 273 14 44 of per e-mail info@welzijnmw.nl.

Foto Welzijn Mensenwerk. Henk van der Meer (l.) en Kevin van der Waard (r.) & RTV Meppel.nl