Waarborgfonds Meppel steunt tweede ronde restauratie

Meppel – Afgelopen vrijdag hebben Dick Bakker, voorzitter van het Waarborgfonds Meppel, en wethouder Jaap van der Haar op de begraafplaats aan de Zomerdijk een overeenkomst voor de tweede fase van het project restauratie cultuurhistorische monumenten getekend. De samenwerking werd voor drie jaar vastgelegd. In 2015 werd begonnen met de restauratie van bijna 1.000 grafstenen en grafmonumenten op de begraafplaats aan de Zomerdijk. Samen met de vrijwilligers werden graven schoongemaakt, reparaties verricht.Waar nodig werd de verf van de belettering vernieuwd. Het project werd financieel ondersteund door het Waarborgfonds Meppel. Zo kon onder meer specialistisch steenhouwwerk door Cuperus Gedenken worden uitgevoerd. Dick Bakker: “Het Waarborgfonds is graag bereid om bij te dragen aan een tweede restauratieronde van 1.500 graven. Op het oude deel van de begraafplaats zijn alle monumenten geïnventariseerd. Veelal waardevolle monumenten, zonder eigenaar en soms al tientallen jaren niet onderhouden. Zonder restauratie gaan de monumenten verloren.”

Foto Bente Monkel – RTV Meppel.nl

Wij hebben toestemming om deze foto te gebruiken van RTV Meppel