Vragen over toekomst Swaenenborgh Meppel

Meppel – De CDA-fractie in de gemeenteraad van Meppel wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het staat met de ontwikkelingen rond de Swaenenborgh. In deze ‘overdekte winkelgalerij’ is steeds meer sprake van leegstand. De fractie wil onder meer weten of er op korte termijn verbetering te verwachten valt. “Niets doen is geen optie, de huidige situatie vraagt om een structurele ontwikkeling waarbij gekeken moet worden naar een andere invulling”, aldus de CDA-fractie.

RTV Meppel.nl