Vanaf september weer ‘fysieke’ vergaderingen Meppel

Meppel – Vanwege de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus heeft de raad besloten om vanaf april digitaal te vergaderen om de besluitvorming door te laten gaan. Tot het zomerreces is door de raad en de commissie digitaal vergaderd. Voor het optimale politieke debat is de raad van mening dat het wenselijk is dat er weer fysiek zal worden vergaderd. Tijdens het zomerreces wordt de raadzaal coronaproof gemaakt. Concreet betekent dat dat er geen publiek aanwezig kan zijn, omdat alle ruimte in de raadzaal benut moet worden om 1,5 m afstand te waarborgen. Uiteraard zijn commissie- en raadsvergaderingen live te volgen via gemeenteraadmeppel.nl. Inspreken tijdens de commissie- en raadsvergadering blijft mogelijk. Informatie over alle praktische zaken volgt later.

RTV Meppel.nl