|

Succesvolle kerstmarkt Eigen Weg en Praktijkonderwijs Stad & Esch

Meppel – Dinsdag 12 december vond de kerstmarkt van de deelscholen Eigen Weg en Praktijkonderwijs van Stad & Esch plaats. Het doel van de kerstmarkt was om leerlingen als klas met elkaar te laten samenwerken om iets te maken wat verkocht kon worden tijdens de kerstmarkt.
Vooral samenwerken is van groot belang voor de leerlingen. Op de deelscholen zitten namelijk uitsluitend kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. Dit betekent dat ze veel ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. De kinderen zijn fanatiek aan de slag gegaan om allerlei mooie producten te maken. Al voor de herfstvakantie werd bedacht wat ze zouden maken en waar de opbrengst naartoe zou gaan. Ook de ouders en begeleiders waren nauw betrokken bij het hele gebeuren. Zo hebben de ouders spulletjes aangedragen voor de kringloopkraam en zijn de begeleiders hard aan het werk gegaan met de leerlingen. Door de aanwezigheid van vaste gezichten was het schminken voor angstige kinderen ineens mogelijk en lukte het ze om spulletjes te verkopen aan vreemden. Hoewel de financiële opbrengst aanzienlijk is, zit de echte winst hem in het feit dat het de kinderen gelukt is om samen te werken en tot acties komen die voor hen normaal gesproken ondenkbaar zijn. Het gaf de leerlingen dan ook enorm veel plezier.
Tijdens de kerstmarkt werd ook het Rad van Fortuin worden gedraaid door José Nijboer, een docent van Stad en Esch. Zij kwam samen met de leerlingen op het idee om kleine prijsjes te verzamelen die tijdens de kerstmarkt verloot konden worden. Ouders gingen speciaal winkelen om vervolgens met tassen vol nieuwe cadeautjes op school te komen. Zo was er voor de bezoekers van de kerstmarkt volop mogelijkheid om met een leuk presentje huiswaarts te keren.
Van de opbrengst wordt de helft geschonken aan Stichting Arme kant van Meppel en de andere helft wordt verdeeld over de klassen, zodat gezamenlijk een leuke activiteit kan worden ondernomen na al het harde werk. In totaal deden 86 leerlingen van Eigen Weg mee en daarnaast waren maar liefst 60 leerlingen actief tijdens de kerstmarkt. Al met al was de kerstmarkt met een groot succes.