Stationsgebied Meppel met stedelijke allure

Meppel – Een entreegebied met stedelijke allure. Zo moet het stationsgebied van Meppel eruit komen te zien. Ten minste, de is de wens van het college van Meppel ligt. Zij heeft hiervoor een voorstel gestuurd naar de gemeenteraad. „Het stationsgebied wordt voor de vele bezoekers zo een visitekaartje voor de stad, met een helder beeld vanaf de Bekinkbaan, de centrumring en het spoor”, zegt wethouder Roelof Pieter Koning. Het college wil onder andere een nieuwe fietsverbinding met Ezinge, via een aangepaste oversteek bij de Reeststouwe, realiseren.Eerder zijn al grootste ideeën gepresenteerd voor het gebied zoals de ondertunneling van de Bekinkbaan . De afgelopen tijd heeft het college de situatie van dit gebied in beeld gebracht en is er gesproken met eigenaren en betrokkenen in het gebied. Het stationsgebied betreft de stationsomgeving, de zone langs het spoor, het Kraton met de Bekinkbaan en het gebied ten zuiden van Onderwijspark Ezinge

Foto Arjan Tien – Nudrenthe.nl