Stadsdichter verkiezing op 12 december a.s. in de Salon Meppel

Meppel – Op donderdag 12 december vindt in de Kunst- en Cultuursalon de stadsdichtersverkiezing voor de periode 2020 tot 2022 plaats. Aanvang van de avond is om 20 uur. Voor de functie van Stadsdichter hebben zich de volgende kandidaten gemeld: 1) Gosse Talma 2) Theo de Jong 3) Henk Jalvingh 4) Adriaan Mey 5) Justin Westra. Zij zullen zich op deze avond presenteren en twee eigen gedichten voordragen. Het Thema van het eerste gedicht staat vast en dient te gaan over Meppel in het kader van 75 jaar bevrijding. Het andere gedicht is vrij naar keuze van de dichter.

Daarna zal de jury zich terugtrekken en een keuze maken. Tevoren hebben de kandidaten al enig werk aan de juryleden toegezonden, zodat die zich al enigszins een beeld hebben kunnen vormen. De maatstaven voor de jury zijn niet alleen de poëtische kwaliteiten, maar ook andere zaken zoals, bijvoorbeeld, de wijze van presenteren. De stadsdichter wordt ook gezien als een visitekaartje voor de gemeente. De uitslag van het juryberaad wordt bekendgemaakt door de wethouder Henk ten Hulscher. Muzikale omlijsting Frans Schulze. De toegang is gratis.

Foto Anoeska van Kuilenburg & RTV Meppel.nl