Provincie steunt Vol Vaart en Donderdag Meppeldag Meppel

Meppel – In nauwe samenspraak met gemeenten is een lijst opgesteld met 87 evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie die voor een periode van vier jaar financiële ondersteuning ontvangen middels een begrotingssubsidie. Meppel Vol Vaart (Grachtenfestival Meppel) en Donderdag Meppeldag staan op die lijst. Ze ontvangen de komende jaren jaarlijks respectievelijk € 15.000,- en € 10.000,- . De evenementenorganisaties ontvangen de komende periode een bericht van de provincie met daarin het verzoek deze vierjarige subsidie aan te vragen. Als ze dit jaar hun evenement niet kunnen organiseren, ontvangen ze de helft van de subsidie van dit jaar om de organisatie in stand te houden. De andere andere helft gaat naar andere door de coronamaatregelen getroffen noodlijdende culturele organisaties in de gemeenten.

Foto Leo de Harder – RTV Meppel.nl