Paul Jacobs nieuwe voorzitter Grupetto Meppel

Meppel – Tijdens de ALV van FTC Gruppeto is Paul Jacobs benoemd tot voorzitter! Hij neemt hij de voorzittershamer over van Berit Mulder die ruim zeven jaar voorzitter is geweest. Ook werd er afscheid genomen van Johan Hertog. Johan is bestuurslid vanaf de start van Grupetto geweest. Wouter Groenhof en Gert van Unen zijn de nieuwe bestuursleden. Tijdens de ALV werd bekend dat het aantal leden stabiel is (350) en dat de fietsclub springlevend is. Er worden veel fietsactiviteiten georganiseerd en de leden dragen een steentje bij om ze succesvol te maken.

Helaas moest er ook besloten worden om voor het eerst in negen jaar de contributie iets te verhogen.
Na de pauze werd onder het genot van een drankje en hapje een pub quiz gehouden en gezellig bijgepraat!

Foto Kees Veelo – RTV Meppel.nl