Oversterfte hoog in eerste 9 weken corona epidemie

In de eerste negen weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 19) overleden in totaal naar schatting bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. In totaal overleden bijna 36 duizend mensen, terwijl naar schatting 27 duizend mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest. Dit komt neer op een relatieve oversterfte van 32 procent. Het verwachte aantal overledenen en de oversterfte is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren.Dat melden het CBS, Amsterdam UMC en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Voor week 19 (4 tot en met 10 mei) wordt het aantal overledenen geschat op ruim 3 000. De schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 19. Daarmee zit de sterfte nog iets boven het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Gecorrigeerd voor het seizoen zouden in week 19 naar schatting 2 900 mensen overleden zijn zonder epidemie. In Drenthe zijn de cijfers inmiddels op normaal niveau.

RTV Meppel.nl