Openingstijden winkel is eigen keus ondernemer

Om gedwongen opening van winkels zoveel mogelijk te voorkomen en winkeliers daartegen te beschermen, komen er wettelijke regels tegen verplichte openstelling waar niet mee is ingestemd. Dat staat in de wetswijziging op de Winkeltijdenwet die vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een winkeliersvereniging niet zomaar de openingstijden kan wijzigen, zonder dat de ondernemer daar zelf niet mee heeft ingestemd. De wijziging maakt geen inbreuk op contractvrijheid van gemeenten.Of de vrije keuze van gemeenten voor openingstijden zoals vastgelegd in de Winkeltijdenwet. Wat met deze wijziging wél is vastgelegd, is dat de openingstijden na akkoord, vervolgens niet eenzijdig door anderen kunnen worden gewijzigd. In het contract met een winkelier kan bijvoorbeeld staan dat een VvE, een winkeliersvereniging of een coöperatie nieuwe openingstijden kan vaststellen. De winkelier is hier dankzij deze wetswijziging echter alleen aan gebonden, als hij uitdrukkelijk met deze nieuwe openingstijden instemt, ook voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Foto: Redactie Nudrenthe.nl