OBS De Smeltkroes opent voorzichtig de deuren Aalden

Aalden  – Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen na de meivakantie gedeeltelijk weer open mogen gaan. Ook obs De Smeltkroes opent vanaf 11 mei weer voorzichtig de deuren en gaat halve dagen lesgeven.“We zijn blij dat we de leerlingen – uiteraard op gepaste afstand – weer mogen verwelkomen én dat we voor onze toch wel heel speciale doelgroep weer een beetje structuur aan de dag kunnen geven”, zeggen de leerkrachten. Ondanks het feit dat het team van De Smeltkroes moet communiceren met anderstalige leerlingen en ouders – die niet of nauwelijks de Nederlandse taal beheersen – en het contact daardoor soms moeizamer verloopt, zijn de leerkrachten tevreden over de uitvoering van het thuisonderwijs. “Leerlingen werken in Google Classroom, chatten via Snappet en videobellen via Google Meet. Dit neemt echter niet weg dat het merendeel van onze leerlingen wel degelijk een taalachterstand heeft opgelopen. De Nederlandse taal – zoals ze die op school gedurende de dag om zich heen horen – missen ze in de thuisomgeving.”

Veel voldoening
Met de meivakantie in het vooruitzicht, en in week vijf van het thuisonderwijs, loopt het op De Smeltkroes behoorlijk gesmeerd. “We zien met veel voldoening dat we op de dinsdagen de ouders en leerlingen – op een enkeling na – nieuwe werkpakketten kunnen uitreiken en op de donderdagen zoeken we telefonisch contact met onze leerlingen. Dit doen we door middel van videobellen, Whatsapp, beeldbellen via Google Meet of door een ‘gewoon’ ouderwets telefoongesprekje.”

De leerkrachten blikken nog even terug op de eerste week, toen ook De Smeltkroes vanwege de coronacrisis de deuren moest sluiten. “Via het Centraal Orgaan Asielzoekerscentra (COA) hebben we briefjes op de deur van de school geplakt met de mededeling dat de school tot nader order gesloten is. Ondertussen bogen de leerkrachten zich over het vormgeven van thuisonderwijs en het bereiken van de leerlingen.

“In de eerste week zijn we vooral bezig geweest met het maken van werkboekjes op allemaal verschillende niveaus, elke leerling kreeg op deze manier een zo passend mogelijk aanbod voor het werk wat ze thuis kunnen gaan doen. Daarnaast werd voor elke leerling gezorgd dat er een etui met schrijfgerei klaarlag. Ook was dit een mooie gelegenheid om de spelletjeskast op te ruimen. Elke leerling mocht een gezelschapsspelletje uitkiezen als blijvende herinnering aan deze bijzondere tijd.”

Thuisonderwijs bij familie Özturk
Sinds oktober 2018 verblijft familie Özturk in Nederland en vanaf februari van dit jaar is het gezin woonachtig op het AZC in Aalden. De jongste dochter zit in de kleuterklas van obs De Smeltkroes, de zoon op De Schutse en dochter op De Anwende. We vroegen mevrouw Özturk hoe ze het thuisonderwijs met drie kinderen – op drie scholen – heeft georganiseerd.

“Eerst was het een beetje moeilijk omdat we niet genoeg over het schoolwerk van onze kinderen wisten, vooral het werk op de computer. En, omdat wij het Nederlands nog niet altijd goed begrijpen, waren de instructies lastig. Maar na een tijdje, met de hulp van de leerkrachten, werd het beter. We regelen het dagelijkse werk samen met het werk van onze kinderen, maar natuurlijk duurde het wel een tijd voordat we er allemaal aan gewend waren”, schetst mevrouw Özturk de gang van zaken.

Kunt u vertellen hoe uw kinderen het vinden om thuis te werken? “In het begin voelde het voor hun als een vakantie en vroegen ze vaak waarom ze zoveel werk moesten doen. Wij hebben hier met ze over gepraat en hebben de situatie uitgelegd. Nu begrijpen ze het. Hoewel ze de pauzes soms wat langer maken dan normaal, ze proberen hun werk wel af te maken. Ook online praten/chatten en contact hebben met hun docenten helpt onze kinderen om het thuiswerken serieus te nemen.”

Misschien wilt u ook iets vertellen over hoe u als gezin omgaat met de ‘lockdown’? Spelen uw kinderen veel buiten, spelen ze alleen of met vriendjes/vriendinnetjes? “De kinderen spelen buiten en ook in onze kamer. Ze hebben geen vrienden op het centrum, dus ze spelen samen met elkaar of met ons. Wonen in één kamer met drie kinderen is natuurlijk lastig, maar het is een bijzondere situatie voor iedereen, dat begrijpen wij wel.”

Huiswerk
De ouders van de leerlingen van obs De Smeltkroes kregen de afgelopen periode op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur de gelegenheid om het huiswerk voor de kinderen op te halen. “Niet alle ouders gaven hier meteen gehoor aan, maar via de leerlingen en ouders die wel aanwezig waren, konden alle ouders uiteindelijk toch worden bereikt. Leerlingen van statushouders die een eigen woning hebben en niet op het centrum wonen, maar wel onze school bezoeken kregen de lespakketten thuis afgeleverd. Een van de juffen of onderwijsassistenten maakt een rondje in onze gemeente zodat iedereen weer voorzien was van de nieuwe lessen.”

Andere manieren van thuiswerken
In de loop van de eerste week werd er nagedacht over andere manieren van thuiswerken. Is er voor elke leerling een Chromebook? Weten ze allemaal hoe ze daarop in moeten loggen? Wat kunnen we ze aanbieden op de Chromebooks? Voor de leerlingen van groep blauw (3, 4 en 5) en groen (6, 7 en 8) was het vrij snel duidelijk, zij werken op school immers al op het Chromebook in Snappet (rekenen), Veilig Leren Lezen en Logo 3000. En een hand-out met veel plaatjes helpt ze om thuis in te kunnen loggen op de diverse programma’s.

Woordenschat
Voor de gele groep (1 en 2) hebben we een hand-out gemaakt om ook in Logo 3000 te kunnen werken. Dit programma wordt op school gebruikt ter ondersteuning van de woordenschat. Leerkrachten zetten op school woorden klaar in het programma waar de leerlingen dan thuis verschillende spelletjes mee kunnen doen. In week twee hebben alle leerlingen het Chromebook meegekregen en langzamerhand konden we op afstand zien dat er hier en daar flink gewerkt werd. Voor elke week werd er een pakket klaargemaakt, mailden we de nieuwsbrief en plakten we nieuwsbrieven op de ramen van de school.

Drentsnieuws.nl