Nieuwe voorzitter voor ZP Meppel

Meppel – ZP Meppel, de belangenorganisatie voor de zelfstandige professionals in en om Meppel, heeft vanaf 1 juni een nieuwe voorzitter. Paula van Eerden-Hein komt dan aan het roer te staan.Op die datum wordt afscheid genomen van Liesbeth Kingma, medeoprichter van ZP Meppel en voorzitter van het eerste uur. Liesbeth heeft zich ontpopt als aanjager en enthousiast organisator van ZP Meppel, maar wil zich nu weer meer met andere zaken gaan bezighouden.Op 1 januari 2017 richtte Liesbeth Kingma, samen met een enthousiast bestuur, ZP Meppel op. Er was in die tijd behoefte aan een belangenorganisatie voor zelfstandige professionals in de regio. Deze professionals vormen tezamen een groep ondernemers met een groot economisch belang, momenteel zijn dat er zo’n 1500 in de gemeente Meppel alleen al. Zelfstandigen die een manier zochten om gehoord te worden bij gemeentelijke en andere overheden, maar die ook met elkaar een netwerk wilden vormen, want samen sta je sterker. Omdat er nog geen organisatie was die zich uitsluitend inzette voor de belangen van de ZP’ers, is daar met de lancering van ZP Meppel toen verandering in gekomen.Het bestuur van ZP Meppel heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de zichtbaarheid en belangenbehartiging van Zelfstandig Professionals in de regio Meppel. Inmiddels telt de club ruim 60 actieve en betrokken deelnemers, zijn ze aangeschoven bij de lokale en regionale politiek en andere organisaties en maken ze ook deel uit van een groter regionaal en landelijk netwerk van ZP’ers.Paula van Eerden geeft aan dat ze het een eer vindt om als nieuwe voorzitter op te treden. ZP Meppel is een actieve club, volop in beweging, en het zal één van haar uitdagingen zijn om de vaart erin te houden. Daarnaast heeft zij zich ten doel gesteld om het ledenaantal verder uit te bouwen voor meer slagkracht.“Van de vele zelfstandige professionals die onze gemeente telt zou iedereen de toegevoegde waarde van onze club moeten ervaren. Ik nodig dan ook al deze ondernemers van harte uit om eens een evenement bij te wonen”, aldus Paula van Eerden-Hein.

Kijk op www.zpmeppel.nl voor meer informatie.

Foto ZP Meppel Paula van Eerden-Hein neemt de “voorzittershamer” in ontvangst van Liesbeth Kingma & RTV Meppel.nl