Meppel kiest duurzame economische ambitie

Meppel – heeft ambitie en wil ruimte voor ondernemers, werk, energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Daarom zijn gronden verworven en vestigt de gemeente het voorkeursrecht op het gebied ten oosten van de A32, tussen de Drentse Hoofdvaart, de Oude Vaart en de oostelijke gemeentegrens. Met het vestigen van het voorkeursrecht beogen burgemeester & wethouders ruimte voor duurzame economische groei en een impuls voor nieuwe werkgelegenheid alsmede een plek voor uitvoering van het duurzaamheidsbeleid, innovaties en modernisering. Tegelijkertijd biedt verwerving van deze gronden de kans een uniek water- en natuurmilieu te realiseren. Vestiging van het voorkeursrecht moet bekrachtigd worden door de gemeenteraad en staat vanaf 9 juli tot 9 augustus open voor zienswijzen van belanghebbenden.

Foto Google Streetview & RTV Meppel.nl