Meppel houdt geld over in 2022

maar moet de hand op de knip houden.
De gemeente Meppel heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van bijna 16 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ondanks het positieve resultaat staat

Meppel de komende jaren voor een aantal stevige keuzes.
Wethouder Klaas de Vries legt uit: “Natuurlijk zijn we heel tevreden dat we in 2022 geld hebben overgehouden. Het positieve resultaat komt echter vooral door incidentele inkomsten.” Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van de opvang van vluchtelingen, waarvan de kosten ruim binnen de ontvangen bijdrage vallen. Er komen de komende jaren juist ook veel kosten op Meppel af, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Omgevingswet begin 2024 en het klimaatakkoord.

“Meppel is een gemeente met ambities. Om te kunnen groeien, moeten we investeren in onze voorzieningen voor onder andere sport, onderwijs en infrastructuur. Niet alles kan en zeker niet tegelijk. Het financieel actieplan gaat ervoor zorgen dat we op een verantwoorde manier met ons geld omgaan,” aldus De Vries.

Zorg voor mensen
Ook in 2022 stond Meppel vooraan als het gaat om opvang van mensen in nood. Burgemeester Richard Korteland: “Vanuit het Rijk ontvingen we middelen om inwoners en ondernemers in een kwetsbare positie beter te kunnen helpen en we zorgden ervoor dat er ruim 300 Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen in onze gemeente. Het benadrukt de gastvrijheid en de wil om te helpen van de Meppeler samenleving. Meppel is een belangrijk knooppunt in de regio. Daarom is het belangrijk om over onze gemeentegrenzen heen te kijken. Samen met de regio Zwolle en de Provincie Drenthe zetten we ons in voor nog betere verbindingen via weg, water en trein, zoals een sterke haven en de aanleg van een vierde perronspoor. Dit zorgt er voor dat onze regio
aantrekkelijk blijft om te wonen en werken.”

Duurzaam groeien door duurzaam bouwen
“Door in te zetten op woningbouw voor het duurzaam laten groeien van de gemeente hebben we, in samenwerking met de provincie Drenthe, een grote bijdrage vanuit het Rijk ontvangen. Dit zorgt voor een impuls voor woningbouw en infrastructuur in Meppel,” vervolgt wethouder Robin van Ulzen. “De komende jaren focussen we op duurzaam groeien door duurzaam bouwen.” In 2022 werd de binnenstad nog aantrekkelijker
gemaakt, door bijvoorbeeld de herinrichting van het trottoir aan de Prinsengracht. “Daarnaast ging een langgekoesterde wens ging in vervulling, namelijk het fietspad langs de Reggersweg. Hiermee creëerden we een veilige fietsverbinding richting Staphorst, die ook nog eens heel geliefd is bij toeristen,” aldus Van Ulzen.

Sportvisie
We willen niet alleen voldoende woningen voor onze inwoners, maar ook scholen en sportverenigingen moeten een goede en eigentijdse plek hebben”, vertelt wethouder Jeannet Bos. Om te beginnen stelden betrokkenen uit onder ander het verenigingsleven en het onderwijs in 2022 een sportvisie op. “Een andere mijlpaal is het eerste
warmteplan dat werd opgeleverd in de Berggierslanden. Een belangrijke stap richting Meppel aardgasvrij in 2040,” aldus wethouder Bos. Ook hebben we in 2022 de plannen uitgewerkt voor de vernieuwbouw van Ogterop. Een besluit over de plannen verwachten nog voor de zomervakantie.

De jaarrekening 2022 wordt behandeld in de gemeenteraadvergadering op 22 juni 2023.

Gemeente Meppel/ foto Quido van Hien (RTV Meppel)