Koninklijke onderscheidingen voor de broers Hoevenberg Meppel

Meppel – De broers Herman, Henk en Jacob Hoevenberg zijn vrijdagmiddag in het clubhuis van MSC koninklijk onderscheiden. De drie prominente leden die zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau mogen noemen, kregen de versierselen die horen bij de onderscheiding opgespeld door burgemeester Richard Korteland van de gemeente Meppel. Herman (76), Henk (74) en Jacob (71) hebben de koninklijke onderscheiding ontvangen voor de wijze waarop zij zich de afgelopen zestig jaar op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij en in het bijzonder voor MSC. ‘De drie broers Hoevenberg zijn zeer actieve en sociale mensen en een voorbeeld voor anderen voor wat betreft de wijze waarop zij de samenleving ten dienste staan’, zo zei burgemeester Korteland die vervolgde: ‘De lijst van activiteiten van de drie broers is onder de aandacht gebracht van Zijne Majesteit de Koning. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om de heren Herman, Henk en Jacob Hoevenberg bij Koninklijk Besluit van 13 december 2019 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.’

Foto Leo de Harder – RTV Meppel.nl