Kerstnachtdienst op 24 december online: ´Kerstfeest op afstand´.

Meppel – Nu het ook dit jaar niet mogelijk is om op Kerstavond een Kerstnachtdienst in de openlucht te organiseren heeft de Vrije Evangelische Gemeente besloten om een online kerstnachtdienst te houden. Op 24 december om 21.00 uur kan iedereen die dat wil de Kerstnachtdienst online meebeleven op www.vegmeppel.nl

Het thema van de online kerstnachtdienst is: “Kerstfeest op afstand”. Een thema wat helemaal aansluit bij de omstandigheden van Kerst 2021 en tegelijk volkomen haaks staat op de inhoud van de Kerstboodschap. Want Kerst is het feest van nabijheid en verbondenheid en in het Kerstevangelie gaat het over een God die door een Kind heel dicht naar mensen toekomt en niet op afstand blijft.

De online Kerstnachtdienst is een coproductie van de VEG Meppel en de VEG Zwolle. Henk van Dam, voorganger van beide gemeenten leidt de dienst, medewerking wordt verleend door muzikanten en gemeenteleden van beide gemeenten. Welkom op Kerstavond bij de online kerstnachtdienst van de VEG! www.vegmeppel.nl

 

Foto: Nudrenthe.nl