Justin Westera is de nieuwe Stadsdichter in Meppel

Meppel – Justin Westera is de nieuwe Stadsdichter van Meppel. Hij werd donderdag gekozen in de Kunst- en Cultuursalon. Hij is de opvolger van Mark Sluiter. Andere kandidaten waren Gosse Talma, Theo de Jong, Henk Jalvingh en Adriaan Meij. Het gedicht van de deelnemers moest over Meppel gaan en over 75 jaar bevrijding. Het andere gedicht was vrij. De kandidaten werden verzocht enkele andere gedichten aan de jury toe te zenden zodat er een breder en beter beeld op het werk kon worden verkregen. Op de verkiezingsavond droegen de deelnemers beide gedichten voor.

Voordrachtskunst en presentatie waren belangrijke criteria bij de beoordeling door de jury. De stadsdichter heeft met goedkeuring van het gemeentebestuur een ambassadeursfunctie. De voorzitter van de jury was Mieke de Wit van De Secretarie. De andere juryleden waren Annemarime Maassen, Dick Jakobs en Ton Henzen. De avond werd gepresenteerd door de dichter Ria Westerhuis en de muzikale omlijsting was in deskundige handen van pianist Frans Schulze.

Foto Ebel Zandstra – RTV Meppel.nl