Je hoort ze wel maar ziet ze zelden Drenthe

Drenthe – De herkenbare roep van de koekoek hoor je van verre en herken je meteen. Maar alleen mijnheer Koekoek vindt het nodig om te roepen. Er zijn weinig vogels die hun naam zo duidelijk uitspreken. Hij voert de hoogste toon. Mevrouw komt niet verder dan wat hinnikend getril. De koekoek is een trekvogel die overwintert in Afrika. Vanaf eind april tot augustus zijn ze onder ons. Koekoeken leggen één of enkele eieren in de nesten van andere vogels,De waardvogels: kleine karekiet, heggenmus, graspieper, witte en gele kwikstaart zijn de belangrijkste ‘pleegouders’. Eieren lijken op die van de waardvogel Het zijn heel nuttige vogels omdat ze ook harige (zelfs giftige) rupsen eten. Hun maagwand is hiervoor speciaal beschermd. Jammer genoeg en vooralsnog door onbekende oorzaak loopt het aantal sinds de tachtiger jaren sterk terug.

Foto ErikJan Feenstra