ISZW mail 2e kennisgeving bevat malware Nederland

Er gaat in grote hoeveelheden e-mail rond uit naam van het ISZW.(Sociale Zaken) De afzender dreigt met een onderzoek vanwege ‘het onvermogen van uw bedrijf om de urgente wetgeving toe te passen en na te leven.’ Volgens de mail zijn de klacht, onderzoeksgegevens en contactgegevens van de klager in een bijlage te vinden. Wie die bijlage opent loopt echter het risico dat de computer of het netwerk met een virus worden besmet. Advies: open deze mail niet, maar verwijder hem uit uw inbox. Waarschuw andere belanghebbenden in uw bedrijf voor deze mail. Mocht u de (Excel) bijlage toch hebben geopend, koppel dan uw pc direct los van het netwerk/internet en laat deze checken op de aanwezigheid van malware. Zie ook https://www.fraudehelpdesk.nl/

Foto Shutterstock & RTV Meppel.nl

wij mogen deze foto gebruiken van  RTV Meppel.nl