Infrastructuur Nieuwveense Landen op de schop Meppel

Meppel – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten om de raad voor te stellen de ontsluitingsstructuur voor Nieuwveense Landen aan te leggen, en de omliggende wegen door middel van toekomstbestendige verkeersmaatregelen hierop aan te passen. Het besluit moet nog wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad.De besluitvorming van het college betreft de verder uitgewerkte plannen voor de aanleg van de minimaal benodigde wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen om de realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel bij de rotonde watertoren mogelijk te maken. Om deze werkzaamheden bij de watertoren te kunnen uitvoeren worden eerst de oostelijke en westelijke rondwegen aangelegd zodat er een omleidingsroute ontstaat voor het verkeer op de provinciale weg (N375).Ook de bestaande kruising van de Steenwijkerstraatweg (N371) op de N375 moet worden aangepast. Het college heeft besloten om deze T-splitsing te vervangen door een rotonde ter plaatse van de toekomstige noordelijke stadsentree – in het verlengde van de Galgenkampsweg – zodat ook transformatiegebied Noordpoort en de Watertorenbuurt een goede aansluiting op de provinciale weg krijgen.Namens het college is wethouder Koning erg te spreken over de geplande werkzaamheden: “Met dit totaalpakket aan infrastructurele maatregelen verbeteren we de doorstroming en dus de bereikbaarheid voor zowel fietsers als het autoverkeer.” De provincie draagt bij in de kosten voor een bedrag van 6 miljoen Euro. De plannen komen voor de zomer ter inzage te liggen

RTV Meppel.nl