Infrastructuur Nieuwveense Landen in Meppel op de schop

Meppel  – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten om de raad voor te stellen de ontsluitingsstructuur voor Nieuwveense Landen aan te leggen, en de omliggende wegen door middel van toekomstbestendige verkeersmaatregelen hierop aan te passen. Het besluit moet nog wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

De besluitvorming van het college betreft de verder uitgewerkte plannen voor de aanleg van de minimaal benodigde wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen om de realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel bij de rotonde watertoren mogelijk te maken. Om deze werkzaamheden bij de watertoren te kunnen uitvoeren worden eerst de oostelijke en westelijke rondwegen aangelegd zodat er een omleidingsroute ontstaat voor het verkeer op de provinciale weg (N375).

Ook de bestaande kruising van de Steenwijkerstraatweg (N371) op de N375 moet worden aangepast. Het college heeft besloten om deze T-splitsing te vervangen door een rotonde ter plaatse van de toekomstige noordelijke stadsentree – in het verlengde van de Galgenkampsweg – zodat ook transformatiegebied Noordpoort en de Watertorenbuurt een goede aansluiting op de provinciale weg krijgen.

Namens het college is wethouder Koning erg te spreken over de geplande werkzaamheden: “Met dit totaalpakket aan infrastructurele maatregelen verbeteren we de doorstroming en dus de bereikbaarheid voor zowel fietsers als het autoverkeer. Met de komst van de fietstunnel komt er ook een einde aan de fietsoversteken bij de rotonde watertoren, die door sommigen als onduidelijk/onveilig worden ervaren.”

Provincie betaalt mee
De provincie Drenthe is bereid om, als wegbeheerder van de N375, te investeren in toekomstbestendige verkeersoplossingen. De provincie heeft eerder aangegeven de fietstunnel en reconstructie van de rotonde watertoren volledig voor haar rekening te nemen. Daarbovenop is de provincie nu bereid om samen met de gemeente de kosten te dragen voor de aanleg van een extra rotonde op de N375 op voorwaarde dat de gemeente de minimaal benodigde wijkontsluiting van Nieuwveense Landen aanlegt. De totale provinciale bijdrage komt hiermee op circa 6 miljoen euro.

Meerwaarde voor Meppel
Door de aanleg van toekomstbestendige infrastructuur zal de doorstroming op de N375 en de bereikbaarheid van Meppel Noord verbeteren. Een positieve ontwikkeling is dat hierdoor de lang gewenste fietstunnel bij de rotonde watertoren mogelijk wordt gemaakt. Zo ontstaat er een rechtstreekse en veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Nijeveen, Nieuwveense Landen en de binnenstad van Meppel.

Plannen voor de zomer ter inzage
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp bestemmingsplan voor Nieuwveense Landen. Hierin wordt ook de infrastructuur van Meppel Noord (juridisch-planologisch) vastgelegd. In de maand juni wordt het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd op het Stadhuis en digitaal gepubliceerd. Gedurende 6 weken kan een ieder reageren op dit plan.

In deze periode is het ook mogelijk de informatie over de infrastructurele maatregelen te raadplegen. Dit wordt gepubliceerd op de website. In het Stadhuis worden presentatiepanelen opgesteld die op afspraak bekeken kunnen worden.

Drentsnieuws.nl