Grote oogst aan nieuwe toneelstukken Drenthe

Drenthe –  De Drentse streektaalorganisatie Huus van de Taol heeft het afgelopen winterseizoen een eenakterschrijfcursus georganiseerd. Onder leiding van docent Hans Brans is een groep van 14 cursisten aan de slag gegaan. De laatste gemeenschappelijke afsluiting is door de coronacrisis niet meer gelukt, maar het schrijven van de laatste opdracht is wel geslaagd. Negen cursisten hebben een nieuwe Drentstalige eenakter geschreven. Deze zijn nu te lezen op de site huusvandetaol.nl/opdeplaanken/teniel. Ook zijn daar een paar fraaie ‘anfieterfilmpies’ van de stukken te zien. Het Huus van de Taol organiseert om het jaar het eenakterfestival ‘Kört&Goed’. Of ‘Kört&Goed’ in maart door kan gaan, wordt eind augustus bepaald. Bekeken wordt of de coronaregels wel samengaan met het organiseren van een eenakterfestival.

RTV Meppel.nl