Gevangenisstraf geëist voor seksuele uitbuiting van minderjarige Groningen

Groningen – Minderjarige meisjes in de prostitutie laten werken is strafbaar. Zelfs als het meisje aangeeft het vrijwillig te doen. Daarom eist de officier van justitie vandaag een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen een 25-jarige man uit Groningen.

Faciliteren

De verdachte wordt verweten dat hij voor het 16-jarige meisje seksafspraken heeft geregeld, prijsafspraken heeft gemaakt en haar heeft rondgereden naar de diverse klanten. Ook zou hij advertenties hebben opgesteld en de helft van het verdiende geld hebben opgestreken. Het OM vindt dat verdachte met deze handelingen de 16-jarige heeft gefaciliteerd in haar prostitutiewerk en daarvan heeft geprofiteerd.

Bijzondere bescherming

In mensenhandelzaken verdient een kind, en dat zijn alle personen jonger dan achttien jaar, in het bijzonder bescherming. Dat geldt ook voor minderjarigen die (vrijwillig) de prostitutie instappen, bijvoorbeeld omdat zij zichzelf daartoe door omstandigheden gedwongen zien. Art. 273f Sr biedt aan minderjarigen deze bijzondere bescherming omdat de officier van justitie zonder dat er sprake is van enige vorm van dwang de verdachte toch strafbaar kan achten voor seksuele uitbuiting en mensenhandel. Dat is in deze zaak het geval.

Mede gelet op de relatief korte periode waarbinnen dit zou hebben gespeeld en het bijkomstige verwijt met betrekking tot witwassen komt de officier tot de eis van 24 maanden waarvan zes voorwaardelijk.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Tekst & Foto  OM Noord-Nederland