|

Gemeenteraad buigt zich over rotonde watertoren Meppel

Meppel – De gemeente Meppel staat voor een grote uitdaging, als het gaat om het wel of niet aanleggen van een nieuwe rotonde bij de bekende watertoren in Meppel.
De plannen voor een nieuwe stadsentree in Meppel liggen er al jaren. De vraag is of bij de Watertoren een nieuwe rotonde moet worden aangelegd. Dat de huidige rotonde verdwijnt, is inmiddels duidelijk. Er wordt nu al druk gewerkt aan twee nieuwe toegangswegen naar de wijk Nieuwveense Landen. De komst van een nieuwe fietstunnel staat vast en dat biedt uitkomst voor fietsers uit Nijeveen en fietsers die vanuit de Nieuwveense landen komen. De uitdaging ligt hem een goede oplossing voor de toekomst. De doorgaande weg richting het centrum van Meppel is nu een knooppunt van de provinciale weg N375 en de Steenwijkerstraatweg, de doorgaande weg die voert naar het centrum van Meppel. Verandert de Steenwijkerstraatweg in een fietsstraat, dan is een rotonde overbodig. Daarvoor in de plaats zal dan wel een nieuwe toegangsweg naar de wijk Nieuwveense Landen moeten komen. De werkzaamheden voor de infrastructuur zullen deels betaald worden door de gemeente zelf. Voorwaarde is dat op zijn laatst in 2027 wordt begonnen met het aanleggen van de toegangsweg. Het geheel moet in 2035 zijn afgerond. Van de overheid heeft de gemeente een totaalbedrag van 28,4 miljoen gekregen. Dat geld is genoeg voor de geplande woningbouw, maar niet geheel voor de aanleg van wegen of een nieuwe rotonde. Voor de infrastructuur is weliswaar iets meer tijd beschikbaar, maar het vraagt ook om een eigen investering van zo’n 8,6 miljoen van de gemeente Meppel. Vandaar dat de focus van de gemeente momenteel ligt op het verkrijgen van grond voor de bouw van 970 woningen. Deze worden vooral gebouwd op een oud industrieterrein. Ook zullen er woningen aan het water worden gebouwd, als de huidige scheepswerf Wout Liezen in 2027 gaat stoppen. Voor de bouw van huizen geldt dat uiterlijk in 2025 gestart wordt met de eerste woning. De bouw van de laatste woning moet uiterlijk 2030 starten. De overheid heeft dit als eisen voor de financiële injectie gesteld. De afweging die de gemeenteraad moet maken, heeft hoe dan ook consequenties voor alle betrokken partijen. Of er een nieuwe rotonde wordt aangelegd bij de Watertoren is nog maar zeer de vraag. Geen nieuwe rotonde betekent meer ruimte voor fietsers, maar dan zal er een nieuwe toegangsweg naar Meppel moeten komen, met een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart. Al met al een dilemma voor de gemeenteraad, die zijn toestemming nog niet heeft gegeven.