Gemeente-Meppel-Woonconcept-Actium-en-huurdersorganisaties-ondertekenen-meerjarige-prestatieafspraken
|

Gemeente Meppel, Woonconcept, Actium en huurdersorganisaties ondertekenen meerjarige prestatieafspraken

Meppel –  Een tekort aan woningen, hoge energieprijzen en aandacht voor veerkrachtige en leefbare wijken laten meer dan ooit zien dat een goede samenwerking met huurdersorganisaties en de twee woningcorporaties, Woonconcept en Actium, belangrijk is”, aldus Robin van Ulzen, wethouder wonen van de gemeente Meppel. In de ‘Meerjarige prestatieafspraken 2023-2027’ zijn hier
afspraken over gemaakt en zijn concrete acties benoemd. De partijen tekenen woensdag 8 februari het document op een bouwlocatie aan de Nieuwveense landen in Meppel.

“Ik ben blij dat we opnieuw tot goede afspraken zijn gekomen die we graag in samenwerking met onze inwoners, elkaar en sociale partners oppakken en uitvoeren”, aldus Van Ulzen. In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt voor meerdere jaren tussen de gemeente,
woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Over onder andere de betaalbaarheid, leefbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming, doelgroepen en wonen met zorg van sociale huurwoningen in de gemeente.

Versnellen en verduurzamen

Directeur-bestuurder Rein Swart van Actium benadrukt dat een van de afspraken gaat over het
versnellen van woningbouw. “Vorig jaar is een woningmarktonderzoek gedaan. Dit onderzoek laat
zien dat ook in Meppel behoefte is aan meer sociale huurwoningen. Samen met Woonconcept gaan
we hier graag mee aan de slag.” Marcel van Halteren, directeur-bestuurder van Woonconcept, vult
aan: ”Een andere afspraak is om bestaande woningen te verduurzamen. Dan kan de energierekening
omlaag en juist in deze tijd is het belangrijk om woonlasten zo laag mogelijk en voorspelbaar te
houden. We zetten ons in om over vijf jaar geen woningen meer te verhuren met een laag
energielabel E, F of G.”

Fijne, leefbare buurten en wijken

“Bewoners wonen graag in een betaalbare woning, maar ook in een prettige woonomgeving. Door te
werken aan gemengde wijken, met koop én huurwoningen, zorgen we voor fijne buurten waar
iedereen zijn plek kan vinden. Een goede samenwerking met bewoners en alle partners in een wijk of
buurt is nodig. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een prettige buurt, met toegang tot de juiste
voorzieningen”, aldus Van Halteren.

Extra aandacht voor seniorenwoningen

Gemeente Meppel en de woningcorporaties zetten zich speciaal in voor het realiseren van
ouderenwoningen. Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat hier een grote behoefte aan is. Van
Ulzen: “Levensloopbestendige woningen die duurzaam en betaalbaar zijn, dragen bij aan zo lang
mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat kan door het aanpassen van bestaande woningen, daar zijn de corporaties al mee begonnen. En ook door het bouwen van nieuwe, levensloopbestendige woningen
op geschikte locaties, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt aan de Nijeveenseweg.”

De stem van de huurder

Huurdersorganisaties zijn een belangrijke partner van corporaties in de ontwikkeling van
bijvoorbeeld beleid. De huurdersvereniging Meppel (HvM) en huurdersorganisatie MEVM waarderen
de wijze van totstandkoming van de meerjarenafspraken. René Ubbens van de huurdersvereniging
Meppel geeft mede namens Henk Oostland van MEVM aan dat er steeds beter wordt samengewerkt
op het gebied van betaalbaar wonen in een fijne buurt. “Evengoed blijven we samen met de
corporaties en de gemeente Meppel gedurende het jaar alert om signalen van onze huurders snel en
efficiënt op te pakken.”