Gemeente Meppel wil flinke reserve in de toekomst

Meppel – De financiële situatie van de gemeente Meppel is al jaren zorgelijk. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt. Het plan bestaat uit twaalf punten. Zo is een van de voornemens om 32 miljoen euro op reserve te hebben om risico’s op te kunnen vangen. Een ander voornemen is de schuld met maximaal 40 miljoen euro op laten lopen, maar het liefst zou de gemeente de schuld verlagen.
Miljoenenwinst laatste jaren
Toch was het nieuws de laatste jaren over de financiën van Meppel positief. Zo had de gemeente twee jaar geleden 5 miljoen euro winst. Zowel in 2020 als 2019 hield de gemeente ruim een miljoen euro over en ook in 2018 waren de cijfers onder aan de streep zwart: net geen 360.000 euro. De verwachting is dat de rekening van vorig jaar laat zien dat er 13,2 miljoen euro overblijft.
Positief dus. Maar de gemeente vindt van niet. Ze spreekt van toevalstreffers. De winst van vorig jaar komt door een ‘incidentele meevaller’. En de 5 miljoen euro winst in 2021 heeft te maken met corona. Daardoor is er minder geld uitgegeven en tegelijkertijd kreeg Meppel compensatie uit Den Haag. Datzelfde geldt ook voor 2019. De winst in 2018 komt dan weer door de verkoop van een oud-schoolgebouw aan een projectontwikkelaar, voor 1,4 miljoen euro. Zonder die verkoop had Meppel dat jaar verlies geleden.
Meppel loopt risico
BDO, een internationale accountantsorganisatie, heeft dit jaar een ranglijst gemaakt van gemeenten op het gebied van financiën. Meppel bungelt onderaan. In de categorie van gemeenten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners staat Meppel op de 134ste positie, van de 141 Nederlandse gemeenten. Waar Meppel vooral aan moet werken is de solvabiliteit. Dat geeft inzicht in hoeverre de gemeente haar financiële verplichtingen kan voldoen en of ze financiële tegenvallers kan opvangen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter. Die van Meppel staat op 10 procent. Dat is ‘gevaarlijk laag, waarmee Meppel een ‘groot risico’ loopt’. Tussen de 25 en 40 procent wordt als gezond gezien. Preventief toezicht? De gemeente zegt nu de kans te hebben om de financiële positie te verbeteren. “Het niet opvolgen van acties om de financiële positie te verbeteren kan er toe leiden dat Meppel onder preventief toezicht komt te staan van de provinciaal toezichthouder”, waarschuwt het college van burgemeester en wethouders van Meppel. Heeft een gemeente over lange tijd grote financiële tekorten op de begroting, dan kan extra geld uit het gemeentefonds worden aangevraagd.” Dat heeft dan tot gevolg dat de gemeente haar financiële zelfstandigheid inlevert. Ze moet dan van het ministerie van Financiën verplicht bezuinigen én de belastingen voor de inwoners verhogen.
Komen kosten aan Binnenkort komt er een nieuwe verdeling van het geld dat het Rijk uitgeeft aan de gemeenten. Het gevolg van die nieuwe verdeling is dat Meppel jaarlijks 2 miljoen euro minder krijgt. Daarnaast staan er de nodige uitgaven voor de gemeente te wachten. Een grondige renovatie van de schouwburg van zo’n 18 miljoen, maar ook extra woningbouw. Voor dit soort investeringen wordt vaak geld geleend, waardoor de schuldenlast toeneemt. Jaarlijks betaalt de gemeente Meppel zo’n 3 miljoen euro aan rentes voor leningen.
Twaalf punten
Om tot verbetering te komen ligt er nu een plan op tafel. Daar staan punten in als de ‘weerstandsratio op 2,0’ te brengen, het streven naar een ‘stabiele netto schuldquote’ van maximaal 90 procent en valt de term ‘zero based begroten’ te lezen.
Concreet en in normaal Nederlands komt het er onder meer op neer dat de gemeente over drie jaar 32 miljoen euro in de reservepot wil hebben en dat de solvabiliteit dan op een iets veiligere 20 procent moet komen te liggen. Dat betekent dat er jaarlijks zo’n 3 à 4 miljoen euro bewaard moet blijven om dat potje gevuld te krijgen. De reservepot staat nu op iets meer dan 14 miljoen euro. De verwachte 13 miljoen euro winst van vorig jaar wordt er volledig bijgestort.
Daarnaast heeft de gemeente het voornemen om de schuld tot aan 2027 met maximaal 40 miljoen euro te laten toenemen. En dus iets als ‘zero based begroten’. Dan wordt er bij de nieuwe begroting niet verder geborduurd op de begroting van vorig jaar, maar wordt de begroting weer opnieuw gemaakt. Hierbij kijkt de gemeente dan naar wat ze minimaal willen doen.
Tekst  RTV Meppel  & Foto Leo de Harder