|

Gemeente kan niet achterblijven bij de reacties uit de samenleving’, maar gemeente nodigt Drukkerijmuseum niet opnieuw uit voor gesprek over toekomst

Meppel – Ga zo snel mogelijk met het bestuur van het Drukkerijmuseum in gesprek om te kijken wat nodig is om sluiting van 1 juni in ieder geval uit te stellen. En als het mogelijk is samen met het bestuur te onderzoeken of het Drukkerijmuseum levensvatbaar is, en wat daar eventueel voor nodig is.

Die oproep hebben het CDA en de PvdA gedaan in de gemeenteraad. De partijen kregen steun van alle oppositiepartijen, maar de coalitie ging er niet in mee. Die vinden dat de bal bij het bestuur van het Drukkerijmuseum ligt en niet bij de gemeente. “Het gesprek is al gevoerd en de vraag is al gesteld”, zegt wethouder Jeannet Bos. “Het antwoord is dat er een verdrievoudiging van de subsidie nodig is. Wij vinden dat niet verantwoord is. Hoe pijnlijk ook.
Het museum zit in de financiële moeilijkheden. Het is meer geld kwijt aan vaste lasten. De jaarlijkse subsidie van 26.000 euro, die het museum al 15 jaar krijgt, is niet meer genoeg om alles mee te kunnen betalen. Daarom heeft het bestuur van het museum de gemeente verzocht om de subsidie te verhogen naar 70.000 euro. De gemeente ziet daar geen mogelijkheid toe.

Deuren dicht
Het bestuur ziet daarop geen andere keuze dan de deuren te sluiten, op 1 juni. Ondernemers hebben inmiddels geld toegezegd in de hoop dit te voorkomen en een petitie uit de samenleving die dit weekend online is gegaan, is inmiddels meer dan 2000 getekend.

CDA en PvdA hopen de sluiting nog te voorkomen. “Drukkerijmuseum is onderdeel van onze identiteit”, vindt fractievoorzitter van het CDA, Egbert Knorren. “Het is een uithangbord van onze waarden en grafische industrie.” Ondanks dat geen meerderheid voor zijn laatste handreiking is, krijgt hij hier wel bijval van alle partijen van.

“Meppel en Drukkerijmuseum. Een combinatie die onlosmakelijk met elkaar verbonden is”, reageert Eduard Annen (Sterk Meppel). “Drukkerijmuseum is een van de iconen van Meppel”, zegt Anouk de Vlieg namens GroenLinks. “Kinderen leren er niet alleen verleden, maar ervaren het ook. Het blijft niet alleen bij knutselkunst. Het museum wordt ook gebruikt ook voor workshops. En met de kunst die daar gemaakt wordt, worden ook weer huizen verfraaid.” En Esther Schut (SP): “Het heeft belangrijke maatschappelijke functie. Sluiting moet worden voorkomen.”

Gesprek is geweest
Desalniettemin zijn D66, Sterk Meppel en VVD geen voorstander om nog een gesprek aan te gaan. Zij vinden dat het bestuur van het museum aan zet is. Dat het bestuur het initiatief moet nemen, niet de gemeente.

“Natuurlijk wil ik ze van harte uitnodigen om met plan voor de toekomst te komen en dan ga ik graag gesprek met ze aan”, zegt wethouder Bos. Maar dat plan is er niet, merkt de coalitie op.

“Waar hebben we het hier over?”, windt Henk Timmer van de PvdA zich op. “Dan zijn er wel andere keuzes te maken waar we op kunnen bezuinigen”, vindt hij. “Wat is het probleem van een laatste poging naar wat de mogelijkheden zijn?”, vraagt GroenLinks-fractievoorzitter Anouk de Vlieg.

Drukkerijmuseum
“De historie van drukkerijkunst mag niet verloren gaan. Het is cultuurhistorisch erfgoed in Meppel”, vindt Eduard Annen namens Sterk Meppel. Hij kijkt alvast naar de toekomst, een Drukkerijmuseum 2.0.

Hij wil dat het gemeentebestuur tot uiterste gaat om de geschiedenis van de drukkunst in Meppel in welke vorm dan ook zichtbaar te houden voor inwoners en toeristen. “Daar mag heel creatief en vernieuwend naar gekeken worden. Of in Drukkerijmuseum zelf, of ergens anders, of digitaal. Als het maar bewaard blijft, in welke vorm dan ook. We hebben prachtige grafische bedrijven. Misschien hebben die ruimte over.”

Samenleving
Arnoud de Vos wijst daarbij naar de situatie van Scala. “Laten we als samenleving, politiek en bestuur samen zoeken naar een oplossing. Zoals we dat gezien hebben bij Scala, waar ook een oplossing van is.” Onder een collectief geven de docenten nu les in lokalen van Stad & Esch.

Die samenleving wordt meer naar verwezen. “Het gemeentebestuur kan niet achterblijven bij de reacties vanuit samenleving. Gemeente moet meegaan daarin”, probeert Henk Timmer nog een keer tevergeefs. “Gaan we als Meppeler samenleving de schouders eronder zetten en gaat de gemeente daarin mee?

Tekst en Foto: Stefan Klomp