Eerlijke verdeling kosten energietransitie Meppel

Meppel   – Een eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie. Met die opdracht gaat het Meppeler college aan de slag in de verdere uitwerking van de Regionale Energie Strategie. Het is de strekking van het SP-voorstel dat tijdens de laatste raadsvergadering is aangenomen. Fractievoorzitter Xander Topma is erg blij met het resultaat: “In het eerste concept lazen we nog te weinig over de verdeling van de kosten die de energietransitie met zich meebrengt.Door ons voorstel moet het college nu aan het werk om het uitgangspunt van financiële redelijkheid, waarbij de breedste schouders en grootste vervuilers het meest betalen, wordt uitgewerkt in de nieuwe versie.” Concreet kan dit uitgangspunt worden uitgewerkt in het principe dat de energietransitie voor burgers per definitie budgetneutraal moet plaatsvinden.

Foto Shutterstock & RTV Meppel.nl

wij mogen deze foto gebruiken  van RTV Meppel.nl