Drentse gemeenten in financiële nood Drenthe

Drenthe – Donderdag 2 juli voeren de Drentse gemeenten actie voor meer geld van het Rijk. Al meerdere malen hebben de gemeenten hun slechte financiële positie onder de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer. Tot nu toe zonder succes. Dit heeft tot gevolg dat de financiële positie van gemeenten alleen maar verder verslechtert. Donderdag voeren de Nederlandse gemeenten daarom opnieuw gezamenlijk actie. “De nood is hoog. Gemeenten krijgen echt veel te weinig geld van het Rijk voor de uitvoering van hun zorgtaken,

De Drentse Gemeenten worden nog steeds geconfronteerd met oplopende bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds en de extra kosten die op gemeenten afkomen door Corona maken de situatie er niet beter op. Er moet boter bij de vis, bezuinigingen moeten stoppen en er moet structureel meer geld beschikbaar komen voor gemeenten.” Aldus Klaas Smid, burgemeester gemeente Noordenveld en portefeuillehouder financiën van de Vereniging van Drentse gemeenten.

Foto Pixabay & RTV Meppel.nl