Digitale vergaderingen Meppel

Meppel – Raadscommissie
woensdag 17 juni 19.30 uur
– Jaarstukken 2019 – inhoudelijk
– Gemeenschappelijke regelingen
– Meerjarenperspectief grondexploitaties
– Proces begroting 2021 & impact corona

De Ronde
donderdag 18 juni 18.30 uur
– Regiodeal Zwolle

Raad
donderdag 18 juni 19.30 uur
– Schouwburg Ogterop
– Bestemmingsplan Noordpoort
– Hoofdinfrastructuur Nieuwveense Landen
– Voorkeursvariant stationsgebied
– Rekenkamerrapport jeugdzorg
– Beleidsplan gladheidbestrijding

De Ronde
maandag 22 juni 19.00 uur
hoorzitting commissie geloofsbrieven
– kandidaat-wethouder, de heer R. van Ulzen

Raad
donderdag 25 juni 19.30 uur
Voorlopige agenda
– Jaarstukken 2019

U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Via gemeenteraadmeppel.nl vindt u agenda’s en stukken en kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.

RTV Meppel.nl