De oehoe rukt op in Overijssel

Overijssel – De oehoe, de grootste uil op de wereld, verovert steeds meer terrein in Overijssel. In 2010 werd de oehoe als broedvogel voor het eerst gesignaleerd in deze provincie. Ecoloog Mark Zekhuis: ‘In 2019 telden we maximaal zeven territoria, waarvan er in drie met zekerheid te zeggen is dat er in werd gebroed. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van 2017.’ Ondanks de opmars van de soort, staat de oehoe op de Rolde Lijst van Nederlandse broedvogels. Broedgebieden van de oehoe worden daarom zo goed mogelijk beschermd en het leefgebied waar mogelijk verbeterd. Er zijn enkele nestbakken gebouwd en opgehangen op plekken waar de oehoe in alle rust kan broeden.

Foto Jacob van der Weele – RTV Meppel.nl