De Gemeenteraad wil uw mening horen over de impact van Corona Meppel

Meppel – Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om in gesprek te gaan met de samenleving over de impact van Corona, zowel via de digitale weg alsmede tijdens De Ronde. De motie was ingediend door de fracties van CDA, CU en PvdA en mondeling toegelicht in het radioprogramma van RTV Meppel nog steeds te beluisteren via Radio Gemist op www.rtvmeppel.nl . De desbetreffende vragenlijst die u digitaal als organisatie of particulier kunt invullen vindt u op www.gemeenteraadmeppel.nl

Foto Leo de Harder – RTV Meppel.nl

Wij hebben toestemming om deze foto te gebruiken van RTV Meppel