CDA en SteM: insectvriendelijk bermbeheer nog onvoldoende Meppel

Meppel – De raadsfracties van CDA en Sterk Meppel hebben vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over het maaibeleid van de gemeente Meppel. Er wordt nog teveel op een niet-insectvriendelijke manier gemaaid.Recent zijn veel bermen van buitenwegen in de gemeente Meppel weer gemaaid. Geconstateerd is dat dit op veel plaatsen op een niet insectvriendelijke manier is gebeurd. Er is veel meer gemaaid dan voor de veiligheid van het verkeer noodzakelijk is waardoor veel planten en bloemen in de bermen zijn verdwenen. Dit heeft een negatieve invloed op de mogelijkheden voor onder andere bijen om in de bermen te verblijven en te foerageren. Opvallend is het verschil met de gemeente Steenwijkerland waar op een veel bij-vriendelijker manier wordt gemaaid. Met name in het noordelijke deel van de gemeente is dit verschil goed zichtbaar.Meppel wil toe naar ecologisch bermbeheer. Het is opgenomen in het coalitieakkoord en op initiatief van Sterk Meppel is hierover in de gemeenteraad een aantal keer gesproken. De fracties van CDA en Sterk Meppel hebben daarom aan het college van B&W gevraagd of de huidige manier van maaien past binnen de ambitie om het bermbeheer ecologisch in te richtende en, zo nee, waarom er dan nog op deze manier wordt gemaaid. Ook willen ze weten of het college van plan is het maaibeleid van bermen actiever in te zetten op meer biodiversiteit; dat wil zeggen meer te werken aan een maaibeleid dat planten en bloemen zoveel mogelijk groei- en bloeimogelijkheden biedt en daarmee meer leefruimte schept voor insecten. Tot slot vragen de beide partijen wanneer een beter maaibeleid mogelijk is en of hier financiële consequenties aan zijn verbonden.

RTV Meppel.nl