Cafe’s Meppel kregen brief veiligheidsregio

Meppel – Na afgelopen weekend kregen 6 cafe’s in Meppel een brief van de veiligheidsregio. Gasten zouden zich onvoldoende aan de geldende regels hebben gehouden. Cafe de Kansel kreeg zelfs een dwangbevel met een dwangsom van € 10 000,- opgelegd als men zich niet aan de regels houdt. Maarten van Oosten van de Kansel heeft met de burgemeester in Meppel gesproken en noemt dat gesprek verhelderend. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om in de komende tijd de regels nog strakker te handhaven. Aantallen bezoekers verder te beperken en desnoods eerder te sluiten.

Een aantal bedrijven heeft dat al zelf besloten. En een nog strikter deurbeleid. Voor alle duidelijkheid het is niet een uitdaging die alleen in Meppel speelt. Het is een landelijk probleem dat bleek afgelopen weekend ook.

Foto Kansel. Cafe’s in Meppel & RTV Meppel.nl