BREAKING NIEUWS Reactie van Drentse Burgemeesters op ingrijpende Corona Maatregelen in Drenthe

Drenthe – De Veiligheidsregio Drenthe heeft namens alle Drentse burgemeesters een reactie gegeven op de nieuwe ingrijpende maatregelen van het kabinet. Dit zijn ingrijpende maatregelen. We realiseren dat ze ook grote gevolgen hebben voor ondernemers in Drenthe. De afgelopen dagen hebben veel Drentse organisaties hun verantwoordelijkheid al genomen. Het is goed om te zien dat inwoners van onze provincie op die manier een bijdrage leveren. Toch zullen we met elkaar een stap extra moeten zetten Gezondheid is nu het belangrijkst voor u en omgeving. We hebben iedereen nodig om kwetsbare Drenthe te beschermen. De Burgemeesters doen een dringend beroep om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan door voldoende afstand richtlijn van 1.5 meter te houden.

De Volledige Brief

Beste inwoners van Drenthe

Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het Coronavirus te bespreken. Wat zijn de maatregelen ? Alle scholen gaan dicht net alle eet – en Drinkgelegenheden en sport- en Fitnessclubs en Sauna’s en seksclubs en Casino’s en Coffeeshops. kinderdagverblijven sluiten ook hun deuren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in cruciale beroepen en processen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020. Daarnaast wordt er dringend beroep op ons allemaal gedaan om verder verspreiding van het virus tegen te gaan door voldoende afstand richtlijn 1.5 meter te houden.

Wat betekent dit voor Drenthe

Dit zijn ingrijpende maatregelen. We realiseren dat ze ook grote gevolgen hebben voor ondernemers in Drenthe. De afgelopen dagen hebben veel Drentse organisaties hun verantwoordelijkheid al genomen. Het is goed om te zien dat inwoners van onze provincie op die manier een bijdrage leveren. Toch zullen we met elkaar een stap extra moeten zetten. Gezondheid is nu het belangrijkst voor u en uw omgeving. We hebben iedereen nodig om kwetsbare Drenthe te beschermen.

Wat kunt u zelf doen

Het is hartverwarmend om te zien dat er al zoveel naar elkaar wordt omgekeken. Naoberschap. Wij vragen u om dat te blijven doen en waar nodig een stapje extra te zetten. Kijken of u iets kan doen voor een andre. Het continueren van de zorg en het bespreken van verdere verspreiding heeft prioriteit. Veel instanties zijn daar nu druk mee bezig zodat iedereen die zorg nodig heeft daar een beroep op kan doen. U kunt daar ook aan bijdragen door de landelijke maatregelen op te volgen. Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u kan vragen. vraag om hulp als dat dat nodig heeft. Bied hulp als u dat gevraagd wordt.

Hoe gaat het nu verder ?

De Komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die er ongetwijfeld leven. Wij sluiten graag af met een herhaling van de belangrijkste maatregelen die u zelf kan treffen om overdracht van het virus te voorkomen.

1 was regelmatig uw handen met zeep

2 Gebruik papieren zakdoekjes

3 blijf niezen in de elleboog

4 Schud geen handen

5 Mijd sociale contacten

6 werk zoveel mogelijk thuis

7 houd waar mogelijke 1.5 meter afstand van elkaar

8 voelt u zich niet fit blijf dan thuis

9 bel uw huisarts pas als de klachten Verergereren

Actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. Laten we mer elkaar de Schouders onder zetten.

De Burgemeesters van Drenthe

Anno Wietze Hiemstra, – Burgemeester van Aa & Hunze

Marco out – Burgemeester van Assen

Jan Seton Burgemeester Borger – Odrooen

Bert Bouwmeester – Burgemeester Coevorden

Eric van oosterhout Burgemeester Emmen

Karel Loohuis Burgemeester Hoogeveen

Richard Korteland, Burgemeester Meppel

Mieke Damsma Burgemeester Midden – Drenthe

Klaas Smid Burgemeester Noordenveld

Marcel Thijsen Burgemeester Tynaarlo

Rikus Jager Burgemeester Westerveld

Roger de Groot Burgemeester De Wolden

Bron VRD  Drenthe