BovensteBesteBermbeheerder ook Drent genomineerd Drenthe

Drenthe – Bermbeheer leeft! Dat blijkt uit de bijna honderd nominaties die zijn binnengekomen bij De Vlinderstichting naar aanleiding van de oproep om de BovensteBesteBermbeheerder 2020 te nomineren. Bijna honderd mensen hebben een organisatie, instantie of persoon genomineerd.Het overgrote deel zijn gemeenten (of zeer gewaardeerde ambtenaren) maar op de lijst staan ook particulieren, stichtingen en werkgroepen.De lijst van genomineerden is te zien op de website van De Vlinderstichting. www.vlinderstichting.nl. Wat opvalt is dat er geen gemeenten of personen uit Drenthe zijn genomineerd. Althans dat schreven we maar dat is niet juist. Op de lijst staat de heer Jaap Mekel en hij is betrokken bij het Vlinderommetje in Zuidwolde. Is het bermbeheer perfect of zijn er wensen? In ieder geval waren er recent vanuit de Gemeenteraad Meppel vragen over het bermbeheer in Meppel. En één genomineerde uit Drenthe: blijft magertjes

Foto Vlinderstichting & RTV Meppel.nl