Blije gezichten op schoolplein KC De Bron

Dat was na de vakantie echt leuk beginnen voor de leerlingen van KC De Bron in Nijensleek: een metamorfose van hun schoolplein, van tegels naar groen en speelse hoekjes. Uitgelaten renden ze over het nieuwe plein om alle nieuwe hoekjes te ontdekken: ‘WOW, wat is het schoolplein mooi geworden!’ De Bron zet hiermee de ontwikkeling van hun buitenonderwijs in een stroomversnelling. In de meivakantie werd de natuurlijke belevingswaarde op het plein verder vergroot. ‘We hebben een grasheuvel, een kruipbuis en speelse paadjes aangelegd.Daarnaast is er op diverse plekken beplanting aangebracht waar de kinderen tussen kunnen spelen, ravotten, beestjes zoeken, etc. En niet onbelangrijk; we hebben een natuurlijke omgeving gecreëerd die aantrekkelijk is voor beestjes, vogels en bijen. Ook de vogelkastjes, die de leerlingen van groep 7/8 op De Eese gemaakt hebben, krijgen een mooie plek in de bomen rondom het schoolplein. De komende week worden nog extra speelelementen aangebracht, zoals een klimtouw, speelpalen, balanceerbalken en een modderkeuken.’ Informatie www.debroncbs.nl

Foto Blije gezichten op schoolplein KC De Bron www.debroncbs.nl & RTV Meppel.nl