Begroting Meppel staat onder druk

Meppel – Het College van BenW heeft afgelopen week kennis genomen van de tussentijdse financiële rapportage van de gemeente. De actuele stand van zaken is dat de gemeente Meppel op een tekort van 750.00 euro afstevent. Hierin is de deze week aangekondigde bijdrage van het Rijk meegenomen als compensatie voor de coronakosten. Jaarlijks maakt rond deze tijd het College van BenW de tussentijdse balans op van de lopende begroting. Dit jaar is die extra ingewikkeld door de onzekerheden van coronacrisis. Het grootste tekort komt uit het sociaal domein, wat indirect weer het gevolg is van landelijke maatregelen.

Wethouder financiën Jaap van der Haar: “Met de recente toezegging van de Coronabijdrage van het Rijk koersen we op een tekort van circa 750.000 euro af. (€ 1,1 mln – € 400.000 coronabijdrage). Ik maak me zorgen over de effecten op kwetsbare groepen. Denk aan teruglopende werkgelegenheid, oplopende schulden etc. Voor de begroting 2021 willen we als College nadrukkelijk de regie nemen. Het bericht over de negatieven financiële positie komt naar buiten op de dag dat de Drentse gemeenten actie voeren voor meer geld van het Rijk. Tot nu toe zonder succes.

Foto Shutterstock & RTV Meppel.nl

wij mogen deze foto gebruiken van RTV Meppel.nl