Arnold Schuurman nieuwe Centrummanager Meppel

Meppel – De Meppeler Handelsvereniging en gemeente hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk weer een Centrummanager te benoemen. De Meppeler ondernemer Arnold Schuurman zal samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente zijn schouders zetten onder de uitvoering van het binnenstadplan. Met het opknappen van de binnenstad, het versterken van het ondernemersklimaat en het verstevigen van de samenwerking zet de Meppeler binnenstad in op het behouden en verstevigen van de sterke regiopositie. Wethouder binnenstad Roelof Pieter Koning: “Binnensteden stonden al onder druk. Door corona is het nog duidelijker geworden dat actie en investeringen nodig zijn om je te onderscheiden. Daarom wordt uitvoering gegeven aan het binnenstadplan dat zich kernachtig laat samenvatten in drie woorden: concentreren, beleven en bereiken. Wij zijn blij met de komst van de heer Schuurman. Zijn diepgaande kennis van retail komt goed van pas, net zoals zijn eerdere ervaringen als bestuurslid van de stichtingen Meppel vol Vaart, Grote Trek, Ondernemersfonds en Event Desk. Binnenkort draag ik het stokje als wethouder over, daarom ben ik blij dat de organisatie van de binnenstad nu weer op orde is.”