Antrappers gaan duiken voor het goede doel in De Wijk.

De Wijk  – Duik voor Doelen. Zo heet de Nieuwjaarsduik genoemd die motorclub de Antrappers uit De Wijk op maandag 1 januari 2023 gaat organiseren. In 2005 begon dit als grap om het jubileum jaar met een frisse start te beginnen. Na twee coronajaren is het inmiddels de negentiende keer dat deze plaats gaat vinden. Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de duik  naar een tweetal goede doelen in De Wijk en IJhorst.  Deze worden eind december bekend gemaakt. De duikers ontvangen na de duik een warme versnapering en een aandenken in café de Wiekslag of de Tente in IJhorst, waar dan ook  nog gelegenheid is om onder genot van een drankje van de clubs te toasten op het nieuwe jaar. De Nieuwjaarsduik wordt ook dit jaar weer gesponsord door Unox en  wordt daarmee aangemerkt als ‘serieuze Nieuwjaarsduik’. Er kan worden deelgenomen door iedereen die dat wil. Als je maar kunt zwemmen! Mee doen is voor eigen risico. Ludieke kleding bij de duik wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Deelname is in principe kosteloos. Maar van elke duiker wordt een bijdrage van minimaal € 5 euro verwacht voor het goede doel. Van het aanwezige publiek wordt eveneens een donatie verwacht. De duikers ontvangen na afloop een warme versnapering en een aandenken. De Nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest nabij de brug aan de Julianaweg. Verzamelpunt is om 13.30 uur bij café de Wiekslag, of bij de tent nabij de brug om 13.45 uur. Het startschot klinkt om 14.00 uur. Publiek wordt verzocht zoveel mogelijk te voet te komen. Automobilisten worden verzocht hun auto zoveel mogelijk te parkeren in de woonwijk rond de Julianaweg of bij de kerk in IJhorst.

Foto’s Benny Spin