Aan de slag in de natuur in Drenthe

Drenthe – Heeft u zin om één keer of vaker per jaar een dag lekker in de natuur te werken? Dat kan! Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt allerlei initiatieven van vrijwilligers, bewoners, grondeigenaren en bedrijven gericht op het behoud en herstel van de (streekeigen) kwaliteit van de natuur en het landschap in de provincie. De vrijwilligers en bewoners in Drenthe zetten zich bijvoorbeeld in voor de bescherming en ondersteuning van kwetsbare plant- en diersoorten, het (her)introduceren van streekeigen beplanting>Ook zetten de vrijwilligers zich in bij het herstellen en onderhouden van waardevolle landschapselementen. Samen werken aan een mooi, groen en leefbaar Drenthe, helpt u mee? Aanmelden en informatie https://lbdrenthe.nl/aan-de-slag

Foto Leonie van Baarsen – RTV Meppel.nl