295, 296, 297, 298 ,299, 300 schaapjes in Meppel UPDATE

Meppel – Als je vroeger niet in slaap kon komen dan werd er vaak gezegd “ga maar schaapjes tellen”. De ervaring leert dat daarmee de problemen niet werden opgelost maar dat je door je gedachten af te leiden vaak wel in slaap viel. Soms had je ook van die dagen dat een kudde van honderden schapen niet genoeg was om in slaap te komen. Gelukkig bleef Erik Jan Feenstra deze week wel wakker toen hij de schapen aantrof in de Bergierslanden, Ringpark en op de geluidswal bij de Europaweg.

Hij telde er dit keer ongeveer 300. En zag ook aan het kleurtje op de schapen dat in ieder geval 2 rammen de tijd van hun leven hadden. En dat levert in het voorjaar weer veel lammetjes op.

Foto: Erik Jan Feenstra & RTVMeppel.

Wij hebben toestemming om deze foto te gebruiken van RTV Meppel