24/7 bereikbaarheid voorziet in behoefte jonge ouders Drenthe

Drenthe  – Op 1 mei startte de 24/7 bereikbaarheid van organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland. Ouders van jonge kinderen kunnen nu 24 uur per dag, zeven dagen per week, hun vraag stellen via de chat of telefoon en krijgen gelijk antwoord of advies. Tijdens kantoortijden beantwoorden JGZ-verpleegkundigen de vragen, buiten kantoortijden doen verpleegkundig zorgcentralisten van Zorgcentrale Noord (ZCN) in Beilen dat. De mogelijkheid om dag en nacht en ook in het weekend vragen te kunnen stellen, blijkt in een behoefte te voorzien. Al in de eerste weken kwamen er buiten kantoortijd enkele honderden vragen binnen. Via de telefoon, maar ook via chat en een beveiligde WhatsApp.

‘We zien dat we met deze 24/7 bereikbaarheid veel ouders kunnen helpen’, vertelt Brechtje Pathuis, initiatiefnemer binnen ZCN voor de JGZ. ‘Ze vinden het fijn om op hun eigen moment en op een door hen gewenste manier een vraag te kunnen stellen. Veel vragen gaan over baby’s die ontroostbaar zijn, over obstipatie, voeding en krampjes. Onze verpleegkundig zorgcentralisten beantwoorden de vragen, groot en klein. Of denken mee met een oplossing. Wanneer het nodig is verwijzen ze door. Bijvoorbeeld voor een afspraak op het consultatiebureau of toch naar de huisarts.’ Opvallend veel ouders stellen hun vragen via de chat of WhatsApp. ‘Het past bij de tijd van nu en bij de online samenleving waarin we ons begeven. Fijn dat we ouders ook op deze manier een luisterend oor kunnen bieden en ze kunnen adviseren en geruststellen.’

24/7 platform

Een aantal JGZ-organisaties besloot in 2018 om met elkaar een project te starten. Voor een betere aansluiting bij de 24/7 online samenleving werd besloten tot de gezamenlijke realisatie van een 24/7 platform voor ouders. Een belangrijk kenmerk is dat de JGZ via dit platform niet alleen bereikbaar is, maar ook live beschikbaar: 24 uur per dag, zeven dagen per week. Op 1 mei ging de 24/7 chat en telefonie in twee regio’s live: voor JGZ Zuid-Holland West en CJG Rijnmond. Binnenkort sluit ook JGZ Twente aan.

Juiste zorg op juiste plek

De laatste jaren waren JGZ-organisaties buiten kantoortijden slechts beperkt bereikbaar. Terwijl de vraag van ouders er wel degelijk was. Zij kloppen dan aan bij onder meer de huisartsenpost. Relatief de meeste contacten met de huisartsenpost buiten kantooruren vinden plaats voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor ouderen van 85 jaar en ouder, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Terwijl de vragen van jonge ouders vaak gaan over voeding en ouderschap en dus niet per se door een huisarts beantwoord hoeven te worden. Vanuit de landelijke beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek wilde ZCN buiten kantooruren JGZ toegankelijker te maken. Tegelijkertijd startte het landelijke project vanuit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) waarbij JGZ-organisaties 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn. Bij dit project heeft ZCN aansluiting gezocht. Alle JGZ-organisaties en/of GGD’en in Nederland zijn bij het NCJ aangesloten. Hierdoor kan ZCN landelijk ingezet gaan worden voor 24/7 bereikbaarheid en online hulpverlening. Een landelijk rooster voor de 24/7 dienstverlening biedt immers veel meer mogelijkheden en minder belasting per organisatie, dan wanneer iedere organisatie dit voor zich regelt.

Impuls

ZCN heeft al ruime ervaring met vragen op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Als een van de grootste zorgcentrales van Nederland voert ZCN voor meer dan honderd zorgorganisaties de telefonische en online bereikbaarheid uit, persoonsalarmering, medicatiecontrole en zorgtechnologie. Deelnemende organisaties en ZCN hebben de protocollen gedeeld en afgestemd en er zijn procesafspraken gemaakt voor het geval er sprake is van doorverwijzing. Het online platform jeugdgezondheid.nl wordt in de loop van dit jaar gelanceerd. Naast de betrokken JGZ-organisaties zijn ook GGD GHOR NL, ActiZ en het NCJ aangesloten. De JGZ-organisaties die meedoen met dit initiatief zijn van mening dat de advies en voorlichtingsfunctie aan ouders zo een krachtige impuls krijgt: online waar mogelijk en offline waar nodig.

Drentsnieuws.nl